Byggservice Referenser

Här hittar ni några referenser på bygg arbeten.
Kontakta oss om ni är intresserad av att veta mer om specifika projekt.

Gavlegårdarna Forsbacka

Projekt: Ombyggnation av 12 entréer
Beställare: Gavlegårdarna
Byggyta Special
Byggtid Hösten 2014 - Vintern 2014  
Övrigt: Uppdrag av Gavlegårdarna att byta ut entréer

Kranbolaget Gävle

Projekt: Travers
Beställare: Kranbolaget
Byggyta: Special
Byggtid: Sommar 2014
Övrigt: Förstärkta fackverk

Trebeko Sandviken

Projekt: Kv Sjukvården kontor
Beställare: Trebeko/HR Sandvik Service
Byggyta: ca 1200m2
Byggtid: Vinter 2011-Sommar 2011
Övrigt: Ombyggnation av bostäder till kontorslokaler

Trebeko Sandviken

Projekt: Trebeko Bowling
Beställare: Trebeko
Byggyta: 10 bowlingbanor, café, omklädningsrum
Byggtid: Sommar 2010 - Höst 2010
Övrigt: Specialbyggda bowlingbanor  med tillhörande café och omklädningsrum

Maserfrakt Sandviken

Projekt: Sanering och renovering efter brand
Beställare: Trygg Hansa
Byggyta: Ca 300m2
Byggtid: Höst 2009 - Vinter 2010
Övrigt: Samordningsansvarig från brandsanering till byggstädning när projektet var klart.