Välkommen till Mark & Byggteamet

Till oss kan du vända dig när du planerar en nybyggnation, tillbyggnation eller ombyggnation av småhus, industri- eller handelsbyggnad. Vi har den den kompetens du söker oavsett om du vill ha hjälp med rena snickeriarbeten, montering eller söker en helhetslösning.

Povel - BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

​​​​​​​
"Povel är ett branchanpassat ledningssytem för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen och hjälper företagen att jobba effektivt med verksamhetsledning"

Källa bygg.org/povel